PRIVACYVERKLARING VAN HUID & MEER


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huid & meer verwerkt van haar klanten.


Indien je klant wordt van Huid & meer of om een andere reden persoonsgegevens aan Huid & meer verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Huid & meer, Koningspagestraat 12, 5247KL Rosmalen, tel. 06-22750582, KVK 59664754.
De salon is bereikbaar info@huidenmeer.nl of telefonisch 06-22750582.


2. Welke gegevens verwerkt Huid & meer en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/ intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2 Huid & meer verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huid & meer.

c) Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:

Huid & meer gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk met een link onderaan elke nieuwsbrief.


3. Bewaartermijnen

Huid & meer verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

4.1 Via de eigenaresse van Huid & meer Ineke Brok kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huid & meer zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huid & meer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Huid & meer via info@huidenmeer.nl of telefoonnummer 06-22750582.


5. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.